PRAVILA PRIVATNOSTI

PRAVILA PRIVATNOSTI WEB TRGOVINE

Mojecipele.com

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ažurirano i primjenjuje se s danom 25. svibnja 2018. godine

Uvod

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe glede obrade i zaštite osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika). Molimo, pažljivo pročitajte ovu Politiku.


Trgovačko društvo MAD d.o.o. Zagreb, Anđela Nuića 6, OIB: 26210651460 obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali, do kojih smo došli vlastitim analizama ili koje smo o Vama prikupili iz drugih izvora, a koji su nam neophodni za postizanje određenih poslovnih svrha na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike.
Ova se Politika primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vršimo u okviru našeg poslovanja, uključujući posebice u vezi s Vašim korištenjem našeg web mjesta www.mojecipele.com kao i naših profila na društvenim mrežama: FacebookInstagram, Google+
Načelno, osobnim podacima se smatraju bilo koji podaci pomoću kojih se može identificirati pojedinac, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator, ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca..
Ako imate pitanja, primjedbi ili zahtjeva u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka, molimo, obratite se našim Službenicima za zaštitu podataka putem e pošte zastitapodataka@mojecipele.com

 

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – tko je voditelj obrade?

Vaše osobne podatke obrađuje trgovačko društvo MAD d.o.o. Zagreb, Anđela Nuića 6, OIB: 26210651460 

 

Kako možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka?

Imenovali smo službenike Romina Sever i Marina Plečko, za zaštitu podataka kojima se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, prigovorima, zahtjevima ili drugim komentarima glede naše obrade Vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: zastitapodataka@mojecipele.com

 

Korištenje naših internetskih stranica

Na našim internetskim stranicama i u mobilnim aplikacijama koristimo kolačiće (engl. cookies), alate za praćenje, postupke ciljanog oglašavanja i dodatke za povezivanje s društvenim mrežama

Sklapanje i izvršenje ugovora

Sklapanje ugovora

Predmet poslovanja tvrtke MAD d.o.o. uključuje, između ostalog, maloprodaju u trgovinama, kao i prodaju na daljinu roba i usluga putem internetske trgovine na našem mrežnom mjestu. U vezi s tim obrađujemo Vaše osobne podatke potrebne za sklapanje i izvršenje ugovora, posebice:

 • ime i prezime;
 • adresa za ispostavljanje računa i isporuku;
 • adresa e-pošte za kontakt;
 • podaci za izdavanje računa i plaćanje;
 • broj telefona ili mobitela za kontakt
 • tvrtka i OIB tvrtke prilikom izdavanja R1 računa


Pravna osnova za ovu obradu Vaših osobnih podataka je  nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste ugovorna strana ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja s Vama takvog ugovora. Vaše ćemo osobne podatke u navedene svrhe obrađivati i čuvati do izvršenja odgovarajućeg ugovora i 5 (slovima: pet godina) godina nakon toga u dokazne svrhe u slučaju eventualnih sporova, odnosno u dužem roku ako je propisan zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona (primjerice, u porezne svrhe).

 

Izravni marketing e-poštom i telefonom

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u marketinške svrhe za što ćemo od Vas tražiti izričitu privolu, odnosno suglasnost prilikom naručivanja proizvoda na našim internetskim stranicama ili u našim prodavaonicama.

Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke da Vas obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput popusta, akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima ili uslugama, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima ili poslovnoj djelatnosti.
Osim toga, Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito.

Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim, odnosno promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka, nećete moći sudjelovati u određenom programu pogodnosti, odnosno nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno suglasnost.

U svakom trenutku nas možete obavijestiti da više ne želite primati naše reklamne, marketinške, odnosno promidžbene materijale te ćemo odmah prestati s takvom komunikacijom, a Vaše ćemo osobne podatke brisati iz naših sustava u skladu s pravilima o čuvanju i brisanju osobnih podataka kako su detaljnije opisana u odjeljku  KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE ove Politike.
Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

 

Primanje newslettera

Na našem mrežnom mjestu također nudimo mogućnost da se prijavite za primanje našeg newslettera. Svoju prijavu i privolu za primanje našeg newslettera također možete povući u svakom trenutku korištenjem linka za odjavu ili upućivanjem odgovarajućeg zahtjeva na adresu e-pošte info@mojecipele.com

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i/ili dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe.
Nakon Vaše odjave, Vaše ćemo osobne podatke čuvati još najduže 1 (slovima: jednu godinu) dana računajući od datuma primitka Vaše odjave u svrhu evidencije za slučaju eventualnih naknadnih upita, zahtjeva ili sporova, osim ako za određene svrhe nije određen posebni (kraći ili duži) rok čuvanja Vaših osobnih podataka bilo na temelju odredbi važećih pravnih propisa, bilo radi zaštite legitimnih interesa, kako naših, tako i Vaših ili pak interese trećih osoba.
U svakom slučaju, ako zaprimimo Vašu odjavu, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo prestati s bilo kakvim komunikacijama marketinške naravi prema Vama i deaktivirati Vaše osobne podatke, te će njihova pohrana u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja, odnosno uništenja na drugi način. 

 

Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.
Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup neomogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši imenovani Službenici, odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj Politici privatnosti.
U internetskom okruženju Vaši se osobni podaci, uključujući posebice podatke o plaćanjima, prenose se uz primjenu uobičajenog sigurnosnog standarda SSL (Secure Socket Layer). SSL je sigurni i provjereni standard koji omogućavaju sigurnu komunikaciju kroz računalne mreže. 

 

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave, poslovnim bankama ili pružateljima usluga kartičnog poslovanja u vezi s izvršenjem kupoprodaje.Vaše podatke trebamo podijeliti s našim partnerskim dostavnim službama GLS d.o.o.i /ili HRVATSKA POŠTA d.d. kako bismo osigurali da naručeni proizvodi stignu do Vas bez zastoja. Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite WSPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.  WSPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u WSPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Djelatnici Web studio d.o.o. imaju uvid u Vaše osnovne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) koje ustupate prilikom kartičnog plaćanja naručenog proizvoda.

U svakom slučaju Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 2. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

III. pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:

– više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

– su nezakonito obrađeni;

– povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

– moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

 1. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

– ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

– ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

 1. pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga
 2. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu e-pošte zastitapodataka@mojecipele.com